Đúng “Tết Doanh nhân”, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về doanh nhân.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, thay thế Nghị quyết 09-NQ/TW khóa XI sau 12 năm.

“Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 41”, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương thông tin với đại diện doanh nhân Việt Nam tham gia Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam, kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 11/10 tại Hà Nội.

Ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam, kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Như vậy, Nghị quyết đầu tiên của Đảng về doanh nhân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau gần 12 năm thực hiện. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao, việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp, phát huy đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh; môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng bình đẳng, thuận lợi… Doanh ngiệp Việt Nam đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã có những doanh nghiệp, doanh nhân đạt tầm khu vực và thế giới, vượt xa hơn mục tiêu của Nghị quyết 09.

Tuy nhiên, ông An cho biết, sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

“Thời kỳ mới của Nghị quyết 41 có nghĩa là chúng ta bước qua giai đoạn khởi đầu khó khăn, bước vào một sự khởi đầu mới, khởi đầu của thời kỳ Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành nước phát triển vào năm 2045; thời kỳ đưa đất nước vượt lên khỏi nhóm nước trung bình thấp”, ông An chia sẻ khi trao đổi với các doanh nhân về những điểm mới của Nghị quyết 41.

Theo ông An, Nghị quyết 41 có nhiều điểm mới đáng chú ý, bên cạnh kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09.

Thứ nhất, Nghị quyết tiếp tục xác định quan điểm đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, nhưng bổ sung thêm “là một trong những lực lượng nòng cốt” góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, cũng trong phần quan điểm, Nghị quyết xác định rõ xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Quan điểm của Đảng, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, “xứng anh hùng thì phong anh hùng”, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển là trách nhiệm của hệ thống chính trị”, ông An làm rõ điểm mới về trong quan điểm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam gắn với phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nhân phát triển sản xuất kinh doanh và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện các quan điểm, mục tiêu đã xác định.

Trong các nhóm nhiệm vụ, ông An nhấn mạnh để nhóm hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến.

“Tổ biên tập đã đề xuất và bảo vệ các nhiệm vụ này. Cùng với đó là giải pháp chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm trong kinh doanh, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế… bảo đảm tính ổn định, đồng bộ và thống nhất… Đây chính là các đề xuất của doanh nghiệp khi Tổ biên tập tham khảo, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân”, Phó trưởng ban Đỗ Ngọc An lý giải rõ.

Nghị quyết 41 cũng xác định có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp…

Đặc biệt ở nhóm nhiệm vụ sáu, Nghị quyết 41 đề ra phát huy vai trò của VCCI, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. VCCI và các tổ chức đại diện giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân; lắng nghe, tập hợp, phản ảnh, phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, doanh nghiệp; tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, chính sách, pháp luật liên quan; tham gia đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng, vận động, thúc đẩy, khuyến khích doanh nhân thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh; tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhắc đến Nghị quyết 41 như một món quà hết sức đặc biệt từ Đảng, Nhà nước cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong ngày Tết của Doanh nhân.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc tại Hội nghị sáng 11/10.

“Từ năm 2004, ngày 13/10 cũng được coi là “ngày Tết” của giới doanh nhân Việt Nam và trong dịp “Tết Doanh nhân” năm nay, chúng ta vui mừng đón nhận một món quà – đó là một nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới thay cho Nghị quyết 09 được ban hành cách đây 12 năm”, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Theo ông Công, Nghị quyết mới của Bộ Chính trị có những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn sắp. Đây không chỉ là những nội dung mới, mà còn rất quyết liệt, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội. 

“Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ cho VCCI và các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Mong các doanh nghiệp phối hợp cùng VCCI đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Theo VCCI, đội ngũ doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp đã đạt con số từ 2-3 triệu người. Nhưng nếu tính tất cả những người làm kinh doanh, những hộ kinh doanh cá thể thì đội ngũ doanh nhân có thể đạt tới 10 triệu người. Đây là một nguồn nhân lực đặc biệt của đất nước, có vai trò quan trọng trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của nước Việt Nam thời kỳ mới.

Nguồn: Báo Đầu tư online

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »