Có thể ban hành nghị định về Quỹ hỗ trợ đầu tư trong tháng 6/2024

Dự kiến Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung Nghị định vào tháng 6/2024, sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua Nghị định vào cùng tháng này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư để trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành.

Thông tin trên được nêu tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, vừa được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 Quốc hội đã quyết nghị: “Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng Dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư”.

Báo cáo nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Ngày 2/2/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 204/QĐ-BKHĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 9 cuộc họp với các hiệp hội doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp FDI; công ty kiểm toán, luật và tư vấn quốc tế; các địa phương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, để hoàn thiện đủ hồ sơ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 28/3 và 19/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có công văn gửi các bộ, ngành liên quan. Đến nay, chưa nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, theo báo cáo, sau khi có ý kiến của  Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư trong tháng 5/2024.

Sau đó, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung tại Nghị định vào tháng 6/2024. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua Nghị định vào tháng 6/2024.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, các đối tượng nhận được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư sẽ là các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao; doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm R&D. Cùng với đó, các doanh nghiệp này còn phải đáp ứng một trong các tiêu chí như đạt quy mô vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, đạt doanh thu trên 20.000 tỷ đồng/năm, hay phải hoàn thành việc giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm…

Nguồn: Báo Đầu tư online

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »