6 tháng đầu năm 2024, ngành dịch vụ sôi động hơn cả với hơn 60.000 doanh nghiệp mới

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 119.612 doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng năm 2024 là 80.482 doanh nghiệp. Con số này tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 6 tháng năm 2024 đạt 744.238 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. 

“Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm 2024 là 39.130 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 3/17 lĩnh vực, cụ thể: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (16.364 doanh nghiệp, tăng 21,3%); Kinh doanh bất động sản (1.577 doanh nghiệp, tăng 11,4%); Thông tin và truyền thông (834 doanh nghiệp, tăng 8,5%).
Các ngành còn lại ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm.”

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2024 giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, với 1.537.122 tỷ đồng.

Nguyên nhân là số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, 6 tháng có 23.093 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn, với số vốn tăng thêm là 792.884 tỷ đồng.

Có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đứng đầu là vận tải kho bãi (tăng 20,8%); sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 15,7%); bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 13,8%)…

Ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản cũng ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng, dù mức tăng nhỏ, tương ứng là 2,5% và 1,4%.

Các ngành còn lại có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể tài chínhngân hàng và bảo hiểm (giảm 5,4%); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 8,4%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 12,3%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 15,1%); khai khoáng (giảm 15,5%)…

Cục Đăng ký kinh doanh cho biết, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng) với 74.311 doanh nghiệp (chiếm 92,3%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 60.670 doanh nghiệp, chiếm 75,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,4% so với năm ngoái.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 19.031 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 781 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 110.316 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 64,7%). Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2023, với 71.356 doanh nghiệp.

Tháng 6/2024 có 15.724 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 143.017 tỷ đồng, tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 3,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.
Trong tháng 6 cũng ghi nhận có 7.532 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Tuy nhiên, cả nước có 13.050 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 6, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Báo Đầu tư online

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »