ASEAN - Các chỉ số chính năm 2018 là ấn bản đầu tiên của loạt ấn phẩm mới do cơ quan thống kê của Ban thư ký ASEAN (ASEANstats) phát hành. Ấn phẩm này cung cấp cho người đọc những chỉ số thống kê chọn lọc về các quốc gia thành viên của ASEAN dưới định dạng thân viện với người dùng, sử dụng các biểu đồ riêng biệt, và các mô tả tóm tắt về các định nghĩa và các mẫu quan sát của các chỉ số. Ấn phẩm này đóng góp vào nỗ lực vì một dữ liệu thống kê dễ truy cập và giàu thông tin cho toàn bộ công chúng.

Xem toàn bộ ấn phẩm tại đây.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Thông tin thời tiết
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 70.866
  Trong năm: 15.104
  Trong tháng: 1.631
  Trong tuần: 352
  Trong ngày: 37
  Online: 5
  Quảng cáo