VASEAN+3 là một cơ chế hợp tác về phát triển kinh tế giữa các quốc gia trong cộng đồng kinh tế ASEAN và ba nước châu Á hiện đang có quan hệ hoạt động với Hội gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tại VASEAN+3, chúng tôi cung cấp cho các thành viên những thông tin giá trị nhất dưới nhiều dạng thức khác nhau như tin tức, ấn phẩm, thống kê, danh bạ về những hoạt động phát triển mới nhất của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói chung và các quốc gia thành viên cũng như quốc gia đối tác nói riêng.

Chúng tôi mong muốn và luôn luôn cố gắng phổ biến thông tin cho Hội viên, hỗ trợ Hội viên hoạt động có hiệu quả; thông qua đội ngũ của VASEAN, tại đây, các thành viên của VASEAN sẽ được cập nhật:

  • Những thông tin cập nhật nhất từ AEC
  • Các ấn phẩm, tài liệu chung và chuyên ngành của AEC
  • Những thông tin cập nhật nhất trong lĩnh vực hợp tác phát triển với Việt Nam từ các thành viên của AEC và các quốc gia đối tác
  • Hướng dẫn kinh doanh & thành lập doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên AEC cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ
  • Các thông tin cập nhật nhất về điểm đến đầu tư và lĩnh vực đầu tư hấp dẫn tại các quốc gia thành viên AEC, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ

Các phân loại trên sẽ được phân chia theo từng quốc gia và khu vực gồm: Cộng đồng kinh tế ASEAN, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn QuốcNhật Bản để hỗ trợ thành viên thuận tiện tra cứu và tìm kiếm thông tin.

Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Thống kê: 108.900
Trong năm: 42.223
Trong tháng: 4.737
Trong tuần: 1.004
Trong ngày: 221
Online: 20
Quảng cáo